– NGÂN HÀNG VIETCOMBANK:

Tên Tài Khoản : Trần Đình Phi

Số Tài Khoản : 0101003666768

Chi nhánh ngân hàng VIETCOMBANK – VINH

– NGÂN HÀNG BIDV :

Tên Tài Khoản : Trần Đình Phi

Số Tài Khoản : 0101003666768

Chi nhánh ngân hàng VIETCOMBANK – VINH

– NGÂN HÀNG VIETCOMBANK :

Tên Tài Khoản : Trần Đình Phi

Số Tài Khoản : 0101003666768

Chi nhánh ngân hàng VIETCOMBANK – VINH